הצטרפות לניוזלטר הצטרפות לניוזלטר

שוכר שאינו משלם תשלומי ועד בית

כ"ב תמוז ה'תש"ע
רבני בית ההוראה
השאלה:

שאלה:

שוכר שאינו משלם מסי ועד בית – האם חובת התשלום עוברת למשכיר?

תשובה:

על פי חק המקרקעין חיוב תשלומי ועד בית חלים על המשכיר, אם החוזה שערכתם בזמנו עם הקבלן מכפיף את השימוש ברכוש המשותף לפי חוקי המקרקעין הרי חובה זו חלה על המשכיר ואפשר לתובעו, אולם אם אין כזה סעיף בחוזה, לא ברור אם אפשר לחייב את המשכיר כיון שהחיוב על תשלומי ועד בית השוטפים הינם בעבור נקיון תאורה וכד' שהם דברים שהשוכר נהנה מהם ולא המשכיר ונחשב כאילו הוא קנה את השימוש ולכן אין חובה על המשכיר לשלם על כך.

אולם הדבר תלוי גם במנהג המקום, ואם מנהג המקום שחובה כזו חלה על בעל הדירה והוא רק ממחה את השוכר לשלמה, הרי בעל הדירה חייב לשלמה ואפשר לתובעו.

בכל מקרה יכולים לעשות זאת על ידי אסיפת בעלי הדירות, ולסכם באסיפה זו שתשלומי ועד בית יחולו על בעלי הדירות.


 

ניתן להקדיש יום לימוד באתר


לרפואה, לעילוי נשמת או להצלחה


לפרטים נוספים צרו איתנו קשר כאןתגובות

2 תגובות על "שוכר שאינו משלם תשלומי ועד בית"

הוסף תגובה

השם יוצג באתר

 

לא יפורסם