הצטרפות לניוזלטר הצטרפות לניוזלטר

דחיית פדיון הבן בכמה ימים

כ"א אדר ה'תשע"ב
רבני בית ההוראה
השאלה:

אבי הילד יהיה בחו"ל עד 35 ימים לאחר לידת הבן הבכור. האם אפשר לדחות את פדיון הבן עד שובו של האבא, ואם לא, מי פודה אותו?

תשובה:

אין לדחות את זמן קיום פדיון הבן, אלא לעשותו מיד לאחר שלשים יום מלידתו.

אם האב נמצא בחו"ל עליו לפדות את הבן במקום שנמצא, פדיון הבן אין חובה לעשותו כשהבן יהיה יחד עמו בזמן הפדיון, אם כי וודאי רצוי לעשות את הפדיון כפי המקובל.

במקרה ואין כהן במקום שהאבא נמצא, יעשה האב שליח לפדות את הבן, ויתן לו ממון משלו ולא משל השליח [או שיאמר לו בטלפון וכד' שיקח כסף מהבית או שישלח לו כסף מהמקום שנמצא שם], והשליח יעשה את כל טקס פדיון הבן, עם ברכה.

את סעודת המצוה יערוך האב במקום שהותו, וכן המשפחה במקום שהותה.

מקורות:

שו"ע יו"ד סי' שה סעיפים י-יא וט"ו, ואמנם נחלקו שם הפוסקים אם יכול לפדות ע"י שליח וכתב החת"ס (שו"ת יו"ד סי' רצד) שלהלכה קיי"ל שפודין על ידי שליח, אולם עדיף שהאב יפדה בעצמו במקום שנמצא, ולא יעשה על ידי שליח, כיון שמצוה בו יותר מבשלוחו.


 

ניתן להקדיש יום לימוד באתר


לרפואה, לעילוי נשמת או להצלחה


לפרטים נוספים צרו איתנו קשר כאןתגיות: , , , ,

תגובות

3 תגובות על "דחיית פדיון הבן בכמה ימים"

הוסף תגובה

השם יוצג באתר

 

לא יפורסם