הצטרפות לניוזלטר הצטרפות לניוזלטר

פירוש יפת תואר ויפת מראה

י"ב שבט ה'תשע"ג
רבני בית ההוראה
השאלה:

במקומות רבים בתורה מוזכר הביטוי "יפת תואר ויפת מראה" על נשים. יפת מראה נשמע מובן -שמדובר ביופי חיצוני, אך מה זה יפת תואר? האם מדובר ביופי פנימי או גם פה ביופי חיצוני?

תודה.

תשובה:

שלום רב.

יש שפירשו יפת תואר היינו בגובה ומראה היינו בדמות. וברש"י פירש שיפת תואר היינו צורת הפרצוף ומראה היינו זיו קלסתר. ויש שפירשו יפת תואר היינו דפוס החוטם והמצח והפה והלחיים, ויפת מראה היינו לבן ואדמדם.

מקורות:

מדרשים על הפסוק בויצא כט,יז, רש"י ורשב"ם שם, ועי' עוד ברד"ק שכתב "ותאר הוא על צורת הפנים ושאר האברים וקומות הגוף, ומראה על הבשר שהיה לבן ואדום והשער שחור". ובספורנו: יפת תאר. יפת התמונה מענין ובמחוגה יתארהו, ויפת מראה, בצבע העור שהיה צח ואדום כי אמנם הצבע הוא מושג לחוש הראות. ובאור החיים כתב 'פי' שיש ב' בחינות ביופי, הא' בכל פרט ופרט כמו שתאמר העינים האף הרקת צואר, וצא ולמד ממה שפרט שלמה המלך בשיר השירים, ובחינה ב' היא כללות הפנים וכללות הגוף, לזה אמר יפת תאר ויפת מראה שהיו פרטיה כל אחד יפה בפני עצמו וגם בדרך התקבצותם יחד' ופירוש נוסף כתב 'יפת תואר כמשמעה, ויפת מראה שהיה לה חן שיתאוה לה כל רואה'.

 


 

ניתן להקדיש יום לימוד באתר


לרפואה, לעילוי נשמת או להצלחה


לפרטים נוספים צרו איתנו קשר כאןתגיות:

תגובות

2 תגובות על "פירוש יפת תואר ויפת מראה"

הוסף תגובה

השם יוצג באתר

 

לא יפורסם